!!> PDF / Epub ☆ A History of Sociological Analysis ✪ Author Robert A. Nisbet – Bassgrotto.co.uk

A History of Sociological Analysis Kar T Okullarda Yer Alan, G N M Z N En Nl Sosyologlar Ndan Ikisi, Botto Ile Nisbet, Marxizmden Tutuculu A, Levselcilikten Fenomenolojiye De In A Da Sosyolojinin B T N Belli Ba L Ak Mlar N Kapsayan Bu Ok Nemli Yap T Ortaya Koymu Tur Kitap Iki Derleyicinin Ortak Giri Inden Sonra, Her Konunun En Yetkili Uzman Nca Yaz Lm On Yedi Incelemeden Olu Uyor.


10 thoughts on “A History of Sociological Analysis

  1. says:

    Husserl, eylere d nelim yeniden eylerin bize retildi i gibi olduklar n sorgusuz kabullenemeyiz onlara bak m z belirleyen retilmi bilgilerimizi yeniden incelememiz gerekir diyor Kitapta, Husserl gibi sosyolojinin geli iminde d neme olan bir...


  2. says:

    Sosyoloji rencisi olarak ders kitab olarak kulland m z bu kitab n baya bilgi i erikli ve ba ar l bir kitap oldu unu s ylemeliyim.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *