!!> Download ➽ Zen Ve Tasavvuf Işığında Kendini Bilmenin Yolu ➸ Author Ahmet Gürbüz – Bassgrotto.co.uk4 thoughts on “Zen Ve Tasavvuf Işığında Kendini Bilmenin Yolu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zen Ve Tasavvuf Işığında Kendini Bilmenin Yolu Nsano Lunun Kar Kar Ya Bulundu U En Temel Insan Varolu Sal Filozofik Sorun, Varl Na Ya Da Varl A Anlam Bulma, Onu Anlamland Rma Sorunudur Bu Ba Lamda, Insanl K Tarihi S Recinde Bu Temel Soruna Yan T Ve Z M Arama Er Evesinde, Zerinde Yo Unla Lm Ve B Y K Oranda Uzla Maya Var Lm Ya Da Ula Lan Benzer Sonu G R N M Ndeki Bir Y Ntem Olarak, Kendini Bilme Kad M Y Nteminden S Z Edilebilir Buna G Re Varl N Anlam Na, Insan N Varl N Anlamland Rmas Na Ya Da Ger Ek Varl A Ancak Yine Insan N Kendini Bilmesi B Ylece Bir Yol, Bir Y Ntem Oldu U Gibi Asl Nda Ayn Zamanda Ula Lacak Ama Ve Sonu La Da Ilintili G R Nmektedir Bir Ba Ka Anlat Mla, Insan, Varl Anlamland Rmak I In Kendini Bilmek Zorundad R Ve Ayn Zamanda, Insan, Kendini Bildi Inde Ya Da Kendini Bilmekle Birlikte Varl N Anlam N , Ger Ek Varl Da Bilmi Olmaktad R Varolu Umuzun Niha Gayesi Rabb I Bilip Anlamak, O Nun A R S Na Kar L K Vermektir Bu Niha Gayenin Ger Ekle Tirilmesi I In, Insan N, Kendini Bilmesi Gerekir Kendini Bilmenin Yolu Nun Temel Y Ntemi Ise Fark Nda Olmak T R Fark Nda Olmak I In I Eride Ve D Ar Da Olup Bitenin, Oldu U Gibi Ve Madd Ya Da Manev Hi Bir M Dahalede Bulunmaks Z N Izlenip Bilinmesi Ve Tan Nmas Y N Nde Kavray Ve Ye Leme Mevcut Olmal D R Bir Di Er Ifadeyle Yap Lmas Gereken Tek Ey, Kendisi Arac L Yla Yolu Kavrayaca M Z Bilgi Nda Hakikate Tan Kl K Ederek Teslimiyet G Stermektir Sonras Art K Yol Ve Yolculuk Tur.