[Ebook] ➩ Duvarlar Arasında By Sylvain Cypel – Bassgrotto.co.uk

Duvarlar Arasında Buradan Bak Nca, Orada Tan K Oldu Unuz Eyleri G Rmezsiniz Srailliler Mutlak Bir Karanl K I Inde Bu Kitap, Bu Karanl Ayd Nlatabilecek Bir K Olabilir Gideon Levy , Haaretz Yazar Srail Filistin Sorunu, Uluslararas Arenada En Fazla Tart Lan Konulardan Birisi Bu Mesele, Yakla K Yar M Y Zy Ld R Z Ms Zl K I Inde Devam Etmektedir Bu Sorun Pek Ok Bilimsel Al Ma Ve Kitaba Konu Edilmi , Sorunun Mahiyeti Ve Z M Nerileri Zerinde Ok A Tart Lm T R Duvarlar Aras Nda, Bu Alana Nemli Bir Katk Sa Layacak Bir Kitap.Bu Kitapta 12 Y L Srail De Ya Am Yahudi Bir Entelekt El Olarak Sylvain Cypel, I Eriden Bir G Zle Bu Sorunu Irdeliyor Srail Devletinin Tarihini Yahudi Ulusal Hareketinin Ve Siyonizm In Ba Lang C Na Kadar Takip Ederek Srail Vatanda Lar N N Bug Nk Halet I Ruhiyesini Mercek Alt Na Al Yor Okura Srail Filistin At Mas Hakk Nda A K Ve Derinlemesine Bir Z Mleme Sunarken, Duvarlarla Evrilmi Olanlar N Asl Nda, Filistinlilerin Varl N Ve Haklar N Reddeden Sraillilerin Kendileri Oldu Unu Ileri S R Yor.Siyasi S Ylem, Fikirsel At Malar, Ordu Ve E Itim Sistemi Gibi Ulusal Kurumlara Y Nelik Yapt Derinlikli Incelemeler Sonucunda Cypel, Srail Toplumunu I Inde Bulundu U Mevcut Kmaza S R Kleyen G Ve Iddet K Lt R N N Mekanizmalar N G Zler N Ne Seriyor Duvarlar Aras Nda Tarihsel, K Lt Rel Ve Sosyolojik Analizleri Ki Isel Tan Kl Klarla Birle Tirirken Ink R Mekanizmas Yla Duvarlar Aras Na Hapsolmu Iki Halk N Srail Toplumunun Ve Tekiler In, Yani Filistinlilerin G L , Inand R C Ve Dikkat Ekici Bir Portresini Ortaya Koyuyor.Duvarlar Aras Nda, Her Iki Topluma Da Mitlerini, Yalan Ve Yan Lsamalar N Bir Kenara B Rakmalar Y N Nde G L Bir A R Niteli Inde Bu A R Ya Kulak Verilmeli Sylvain Cypel, Le Monde Gazetesi Yazar D R Courrier International De Be Y L Boyunca Yaz I Leri M D Rl Ve Les Echos Montly Supplement Te De Yard Mc Yaz I Leri M D Rl G Revlerini Y R Tm T R 12 Y L Srail De Ya Am , U Anda Hayat N Paris Te S Rd Rmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *