!!> Reading ➽ Metal Yorgunluğu ➶ Author Tomris Uyar – Bassgrotto.co.uk10 thoughts on “Metal Yorgunluğu

 1. says:

  Daha nce iki yk kitab n okudu um Tomris Uyar n, on kitab ndan birer yk s n n yer ald bu derleme, yazar tan mak i in ok iyi bir giri YKY nin Do an Karde serisi di er bir ok yazar m z tan mak a s ndan ok faydal zaten G nd k mlerinin ilk cildini ok be enince, k ...


 2. says:

  An lar da ylesine o alm ki bast r veriyorlar, g n karart yorlar erkenden lk Tomris Uyar kitab md G zeldi asl nda ama c mlelerin devrik olmas beni baya rahats z etti.


 3. says:

  Tomris Uyar n okudu um ikinci yk kitab bu kitap oldu Yaza Yolculuk u be enmi tim ama bu kitaptaki yk lere pek s nd m s yleyemem Genel olarak yazar yk lerinde okuyucunun doldurmas i in b y k bo luklar b rak yor Yazar n iyi bir okuyucusu olmad m i in yk leri pek ray na oturtamad m do rusu.


 4. says:

  Beni tatli mi tatl cocuklarla dolu, buyuklerin huzunlu ve bunalmis oldugu dunyalara goturdu Tomris Uyar Bunu icimi karanlikla doldurmadan yapti nitekim Son sayfayi cevirdim ve gulumsedim Cok guzeldi.


 5. says:

  o u zaman fark etmesek de ana karakteri kad n o kadar az hikaye var ki Tomris Uyar n kad n yk leri tekrar hat rlat yor bize bunu.


 6. says:

  ten ve alabildi ine Tomris Uyar ve d rt y ld z aras nda gidip geliyorum


 7. says:

  i ek Dirilticileri yk s kitab n ba nda tempoyu ve bekseltiyi y kseltiyor ama kitab n geri kalan s rekli d halinde lk yk leri okuyup ge mek yeter bile denebilir.


 8. says:

  Tomris Uyar n di er yk kitaplar ndan se ilen yk lerden olu uyor kitap Onun yk leri ile tan mak i in g zel bir kitap Kitaba ad n da veren Metal Yorgunlu u en sevdi im yk lerinden Az s zc kle ok anlatmak ustal yla yazan Tomris Uyar ...


 9. says:

  Tomris Uyar yk lerine giri derlemesi olmu , en be endiklerimi yan yana, art arda gelmi , pek ho olmu Tan mak i in pek g zel bir tercih, hem tan mak isteyenler hem de bu dille e i dostu bulu turmak isteyenler i in ideal.


 10. says:

  Kitaba ba lamadan nce baz internet sitelerinde hakk ndaki ele irileri yorumlar okumu tum,baz lar nda beklentileri kar lamayan bir derleme oldu u yaz yordu.Malesef ben de yle d n yorum beklentilerim daha y ksekti Tomris Uyar okumaya yanl kitab yla ba lad m san r m.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Metal Yorgunluğu Reading Metal Yorgunlu U By Tomris Uyar Pembspm.co.uk Odada Bir Nezle Kokusu Vard Yaln Z G Zleri Al Nca Yata Se Ti Ki Iskemleyle Tahta Bir Masa Duruyordu Yata N Yan Nda Kar Ki Duvara Babaannenin Beyaz Elbiseli Bir Gen Lik Resmi As Lm T Sa Lar R L Yd Bir Iskemleye Dayan Yordu Izmeli Bir Adam Oturuyordu Iskemlede Eski Bir Oda G Rmenin Ezikli I Kt Kr Yenin St Ne O S Rada Yataktaki G Lge Do Ruldu Kimsin Sen